Vrouwelijk leiderschap

De tijd is rijp voor vrouwelijk leiderschap. Dus niet vrouwen die ’net als mannen’ leiding geven, maar vrouwen die hun ’vrouwelijke energie’ inzetten als kracht in hun werk. Herken je dat je bij het uitoefenen van je werk nog niet je volle potentie vrij kunt inzetten. Dat je bewust of onbewust inhoudt?

Waarom Vrouwelijk Leiderschap?

De huidige leiderschapsstijl binnen het bedrijfsleven, politiek en gezinsleven wordt voornamelijk gedomineerd door mannelijke energie. Deze zorgt voor daadkracht, resultaat, competitie en financiële gedrevenheid. Dit leidt tot ’ieder voor zich’ en gebrek aan aandacht voor de ander. Het vernieuwende leiderschap wat nodig is vraagt veel meer om vanuit empathie te te kijken naar het grotere geheel en is gericht op verbinding in plaats van uitsluiting. Door te handelen in het belang van een ieder, zorgen we dus goed voor onszelf en voor de ander. Dat maakt de ontwikkeling van leiderschap vanuit de vrouwelijke energie zo belangrijk als natuurlijke tegenhang van het veelal heersende leiderschap vanuit mannelijke energie, zodat er meer balans ontstaat.

Wat is Vrouwelijk Leiderschap?

Laten we beginnen een misverstand uit de weg te ruimen. Vrouwelijk Leiderschap gaat niet alleen over vrouwen die aan te top staan of willen komen in het bedrijfsleven. Vrouwelijk Leiderschap gaat juist over het leidinggeven aan jezelf vanuit je vrouw zijn.

Vrouwen & Organisaties

In ons werk als coach ontmoeten we vooral veel hoog opgeleide vrouwen die veelal meegaan in de tendens van organisaties: hard werken, resultaat, korte termijn, politiek, vanuit denken. Deze vrouwen hebben moeite om alle ballen hoog te houden en door zich aan te passen, raken ze verwijderd van hun typisch vrouwelijke kracht. Vooral de vrouwelijke kwaliteiten zijn ondergesneeuwd, zoals bijvoorbeeld lange termijn denken met zorg voor het grotere geheel, samenwerken, aandacht voor sfeer en mooi maken, verbinding leggen, luisteren en inleven in de ander. Het hart doet niet meer mee in de besluitvorming. Uiting geven aan het ’onderbuikgevoel’ blijft achterwege.

Laten we vooropstellen dat er niets mis is met targets, doelen, denken en hard werken. Dat zorgt voor de continuïteit van een organisatie. Het is juist de combinatie en balans die maakt dat een organisatie succesvoller kan zijn. Uit onze ervaring blijkt dat de kracht van de typisch mannelijke kwaliteiten en typisch vrouwelijke kwaliteiten door mannen en vrouwen lang niet optimaal wordt toegepast. Wij streven ernaar om met onze begeleiding in workshops en programma’s bij te dragen aan dit fenomeen. Meer verbinding van denken met je hart en voelen met je hoofd te ontwikkelen bij vrouwen, met vrouwen. In een maatschappij waar mensen verder dan ooit van zichzelf verwijderd lijken en waar individualisme hoogtij viert, zijn we vergeten dat wij allen onderdeel zijn van een groter geheel.

Maatwerk programma Vrouwelijk leiderschap

Voor organisaties die vrouwelijk leiderschap willen ontwikkelen maken wij een programma op maat.

Ik wil dat KPN warmer wordt.

CHO KPN Janine Vos

Workshop Vrouwelijk leiderschap

In de ochtend starten we met theoretische kaders. Waarom Vrouwelijk leiderschap en wat wil jij hierin ontwikkelen? Daarna onderzoeken we wat jouw afweermechanisme is. Dus hoe doe jij de dingen wanneer het spannend wordt? Vlucht je, ga je vechten, of bevries je? Na het theoretische deel gaan we kennismaken met Jasper en/of Gerarda. Dit zijn Friese paarden die graag met mensen werken. We gaan tijdens deze oefening ervaren middels de werkvorm systemisch werken met paarden. Het werken met paarden brengt zonder woorden op gevoelsniveau inzicht en volbewustzijn in het hier en nu. Zij spiegelen puur, zonder oordeel, in dienst van het geheel. Waar we als mensen vaak woorden nodig hebben, kom je via het paard direct tot de kern. Dat zorgt voor heelwording en zorgt ervoor dat je keuzes hebt in het leven. De cohesie door een kleine groep zorgt voor een veilige warme omgeving om jezelf te kunnen laten zien. Wil jij ontdekken hoe jij beweegt in Vrouwelijk Leiderschap?

‘Ik was gisteren op een andere cursus waar men opmerkte dat er iets aan mij was veranderd! Mijn uitstraling werd zachter en meer vrouwelijk bevonden. Is dit niet leuk?’Dorothea

Kifungo-2441

Coby

Geboren in een gezin met een oudere zus ben ik opgegroeid als meisje dat meer had met autootjes en balspellen dan met poppen. Graag was ik buiten. Een ingrijpende gebeurtenis in mijn puberteit heeft gemaakt dat ik ervan uitging dat ik het allemaal beter alleen kon doen. Na een korte tijd als verpleegkundige te hebben gewerkt, ben ik overgestapt naar een organisatie waar ik veel met mannen en tussen mannen heb gewerkt, op financiële en IT-afdelingen. Mijn masker van ongenaakbaarheid, stoer en vol lef zijn, heeft me ver gebracht in deze mannenomgeving. Dus je kunt zeggen dat ik de specifiek mannelijke kant eerst in mij heb ontwikkeld en volop heb geleefd. Wel ben ik me er gaandeweg steeds bewuster van geworden dat de typisch vrouwelijke aspecten in het ondernemen vaak onderbelicht worden. Aandacht voor de succesfactoren en ontwikkeling van deze vrouwelijke kwaliteiten heb ik op verschillende manieren mogen vormgeven in die organisatie waar ik bijna 29 jaar heb gewerkt. Dus mijn typisch vrouwelijke kant is daar ook volop ontwikkeld.

In mijn privéleven heb ik ook veel mannen om mij heen gehad. Mijn man en ik hebben drie zonen gekregen, dus daar ook volop mannelijke energie om me heen. De weg terug naar de vrouwen ben ik pas de laatste tien jaren gaan doen. Het aanpakken van het diep geankerde trauma uit mijn puberteit, heeft mij kwetsbaarder, zachter en als vrouw ’aanraakbaar’ gemaakt. Mijn ervaring heeft me geleerd dat het juist het samenspel tussen zowel het mannelijke als het vrouwelijke in mijzelf is, dat maakt dat ik de balans ervaar en van daaruit contact kan maken met mijn innerlijke kracht. Dit geldt als persoon, of je nu mannelijk of vrouwelijk bent, maar ook als team of organisatie.

Benedit

Waar ik persoonlijk leiderschap al vaak ontmoet heb in mijn leven, is vrouwelijk leiderschap lang bedekt gebleven. Als kind al koos ik ervoor om me vooral in de mannenwereld te begeven. Ik klom in bomen, was altijd onderweg, ging op voetbal en later dronk ik liever een biertje dan dat ik ging winkelen. Ik koos (onbewust) voor een werkgever waar vooral mannelijk leiderschap goed vertegenwoordigd was: korte termijn, targets, hard werken, ego, resultaat en denken. Hier werden mijn gedrag en overtuigingen nog meer gevoed, zoals: wees sterk, geef niet op, doe het vooral alleen, stel je niet kwetsbaar op en het resultaat telt. Onbewust uiteraard, want leren doen we achteraf.In 2009 volgde ik een loopbaancoachingstraject om een vervolgstap te bepalen in mijn carrière. De uitkomst van mijn traject was verrassend. Hoe had ik zo lang kunnen overleven in een taakgerichte organisatie? Tijdens mijn coaching bleek namelijk dat de mens voor mij centraal staat. Niet bewust zijn, was daarop het antwoord. Niet bewust zijn en gewoon hard werken, doorgaan en vooral niet voelen en nadenken.

In 2010 werd mijn zoon geboren en dat was tevens het jaar dat ik besloot om de organisatie te verlaten. Wat ik ging doen? Geen idee, ik had geen plan. Mijn leven stond redelijk op zijn kop. Ik was net bevallen van mijn zoon en mijn toenmalige partner had er voor gekozen om geen deel uit te maken van het leven van mij en mijn zoon. Ik was enorm op mezelf teruggeworpen. Ik moest letterlijk terug naar de basis en had sterk het gevoel dat ik weer ‘heel’ moest worden. Drie maanden na de geboorte van mijn zoon startte ik met mijn coachopleiding. Op de eerste kennismakingsdag van de opleiding vertelde ik dat ik graag ‘heel’ wilde worden en dat liefde het antwoord op alles is. Mijn onbewuste had gesproken. Nu, vier jaar later, voel ik me heel en geloof ik nog steeds dat liefde en warmte vaak het antwoord is. Het meer inbedden in mijn vrouwelijke kant was één van de thema’s die ik heb mogen ontwikkelen in de afgelopen jaren. En wat een ruimte heeft dat gegeven in mijn leven!

‘Ik ben twee vrouwen geweest en heb twee levens geleid. Eén van mijn vrouwen wilde alles volgens de klassieke kronieken van vrouwelijkheid doen: trouwen, kinderen krijgen, gedienstig, meegaand en voedend zijn. De ander wilde de voorrechten van de man: onafhankelijkheid, voor zichzelf opkomen, in het openbare leven staan, mobiliteit, minnaars hebben. Leren hen met elkaar in evenwicht te brengen en hun krachten te verenigen heeft mij een groot deel van mijn leven gekost. Ik denk dat ik tenslotte heb bereikt dat beiden onder mijn huid samenleven. Zonder het vrouw zijn op te geven, meen ik dat ik erin geslaagd ben ook man te zijn.’
Kroniek van liefde en oorlog

Heb je belangstelling?

Wij geven elke maand de workshop vrouwelijk leiderschap. Je kan je online inschrijven op de agenda of voor maatwerk neem dan met één van ons contact op.