Advies

Bij veranderingen adviseert Kifungo de organisatie(onderdelen) met een aanpak op maat die leidt tot bewustzijn op gedrag bij medewerkers en die activeert tot handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid.

Verandertrajecten

Bij verandertrajecten, zoals fusie-, integratie- en outsourcingtrajecten, adviseert Kifungo over de wijze waarop organisatiebeleid vertaald kan worden naar programma’s. Gericht op enerzijds gedragsontwikkeling in lijn met de gewenste organisatieontwikkeling of anderzijds ondersteuning bij het afscheid nemen om te kunnen loslaten.

Kernwaarden

Kernwaarden vormen het hart en de ziel van het bedrijf. Kifungo adviseert het management op strategisch en tactisch niveau hoe het beleid over kernwaarden van het bedrijf doorvertaald kunnen worden met Human Resource Development programma’s om te komen tot de ontwikkeling van het gewenste gedrag.

Succesvol en sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een organisatie is succesvol als zij werkt aan de balans tussen financieel resultaat en een positieve beleving bij het werk van haar medewerkers. Deze twee entiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit het advies werkt Kifungo operationeel  in training en coaching aan de ontwikkeling van gemotiveerde medewerkers,  die weten waar ze goed in zijn, verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen, zich bewust zijn van de organisatie en hun positie in het bedrijf, om kunnen gaan met veranderingen en zelf sturen op hun eigen (professionele) ontwikkeling.