Methodieken

Kifungo werkt fundamenteel vanuit onderstaande methodieken/werkvormen

Zelfsturend Leren

Zelfsturend leren

De coachingtrajecten zijn er op gericht om bewustzijn te creëren door opgedane ervaringen te onderzoeken en hiermee een keuze te krijgen om je verder te ontwikkelen. Vanuit de methode van zelfsturend leren krijg je inzicht in wat je patronen zijn, waarom je deze patronen hebt en waar je ontwikkelingspunten liggen. Je ontdekt zelf hoe je volgende ontwikkelingsstap eruit ziet. Door hiermee te experimenteren wordt een nieuw patroon ingesleten. Dit zal ertoe leiden dat je in de toekomst vanuit eigen verantwoordelijkheid steeds vaker en makkelijker bewust en actief keuzes maakt en zodoende effectiever handelt.


Systemisch werken

In systemisch werken maak ik gebruik van opstellingen uit je familie- of organisatiesysteem. Bert Hellinger is de grondlegger van systemisch werken. Hij gaat uit van werken met de fenomenen vanuit de essentie. Als coach verbind ik me met “het wetend veld” of de spirit genoemd en kan ik de coaché helpen vanuit deze openstelling met de essentie van de ontwikkelingsvraag. Hiermee bied ik de coaché een opening naar een grotere persoonlijke vrijheid en inzicht in de grondregels van liefde en verbinding. Vanuit een aantal wetmatigheden, zoals iedereen heeft een plek in zijn systeem, hoe zit het met geven en nemen en klopt de ordening, krijgt de coaché inzicht en vindt er een doorwerking plaats in de helende ziel van de coaché.

Voice Dialogue

Ook met de voice dialogue aanpak werk ik systemisch. Voice Dialogue (afgekort: VD) is een manier om met jezelf in gesprek te raken. Volgens de opvattingen van VD zijn er verschillende deelpersonen in ieder mens aanwezig. Je kunt die deelpersonen ontdekken en je kunt er mee in gesprek gaan, hoe gek dit ook klinkt. Deze deelpersoonlijkheden zijn energiepatronen in ons, die opereren als zelfstandige energieën, ieder met zijn eigen wil, gedachten, gevoelens, wensen en bewustzijn. Wij zijn ons meestal niet bewust van deze verschillende ikken, omdat wij denken te leven vanuit één ik, dat bewust handelend kan optreden en vrije keuzes kan maken. In Voice Dialogue wordt dat het ego genoemd, daarmee wordt de ‘uitvoerende’ functie in ons bedoeld. Het ego is echter vaak geïdentificeerd met één van onze deelpersoonlijkheden (in Voice Dialogue het primary self genoemd). Door deze identificatie is het ‘primary self’ dan niet de vrije coördinerende instantie, maar is het gebonden aan de energie van een deelpersoon. De mogelijkheid tot een vrije keuze of bewust handelen is dan geblokkeerd.


Transitiemodel

Transitiemodel of rouwcurve van Kübler-Ross

Mevrouw Elisabeth Kübler-Ross is een Zwitserse psychiater die dit model heeft uitgewerkt. Zij ontdekte dat ongeneselijk zieke patiënten een aantal fasen doorlopen tijdens hun ziekteproces. Deze fasen zien we ook terug bij mensen die een traumatische of ingrijpende ervaring in hun privé- of werkleven hebben gehad. Het geeft inzicht en uitzicht in hoe een ieder persoonlijk omgaat met zijn verwerking van een verandering of verlies.


Lichaamswerk

Lichaamswerk is een lichaamsgerichte methode om de natuurlijke stroom van levensenergie en levenslust in jezelf vrij te maken en te versterken. Je komt meer in contact met je gevoel, met je persoonlijke kracht en kwaliteiten, en met wat voor jou wezenlijk is. Ons lichaam is een afspiegeling van ons leven. Er liggen allerlei ervaringen, gevoelens en emoties in opgeslagen en als deze niet doorleefd zijn, kunnen het blokkades worden.

Door oefeningen kun je de onderliggende oorzaken van blokkades doorleven waardoor je energie weer gaat stromen. Hierdoor kun je pijn en verdriet, maar ook vreugde en plezier tegenkomen. Je wordt je meer bewust van jezelf; emoties, pijn, denken, gedragspatronen. Door contact te maken met wat jij wilt en voelt, leer jij je beter af te stemmen op jezelf en anderen. Zo ga jij je prettiger voelen met jezelf en je omgeving. Door jezelf meer te gaan uiten en letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, kan je nieuwe uitdagingen aan gaan met jouw (opnieuw) vrij stromende levensenergie.

Met ademhalingsoefeningen, geleide visualisaties en bewegingsmeditaties krijg je inzicht en bewustzijn op jouw energiestroom.

Bewustwording van de verschillende gebieden in je lichaam en hun betekenis door lichamelijke oefeningen: benen (aarding, bestaanszekerheid), bekken (basisvertrouwen, creativiteit en seksualiteit), buik (persoonlijke kracht), borstkas (sensitiviteit en liefde), armen/schouders/hoofd (expressie, communicatie, zelfverwerkelijking).


Paardencoaching

Kifungo werkt samen met het paard aan de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties. Het paard spiegelt zonder oordeel, duidelijk, geduldig en met een grote dosis liefde wat jij als deelnemer of als team uitstraalt en wat zich innerlijk afspeelt. Zo wordt duidelijk of binnen en buiten congruent zijn met elkaar en of er afweermechanismen actief zijn. Deze snelle inzichten kunnen verder opgepakt worden om nieuwe beweging te creëren bij individu of team.


Overige

Daarnaast kan Kifungo door jarenlange ervaring nog werken vanuit onder andere methodieken/werkvormen, zoals TA, NLP en Kernkwaliteiten.