Leidinggeven in Veranderingstrajecten

Voor leidinggevenden is de druk bij grote veranderingen (bijvoorbeeld reorganisaties, fusie´s, ontslagen) extra groot. Naast dat zij zelf met de schok van deze verandering moeten omgaan, wordt hen ook gevraagd om hun medewerkers te begeleiden en ondersteunen in ieders transitieproces. Maar hoe kun je je medewerkers begeleiden, als je zelf moeite hebt de situatie te accepteren? En hoe kun je hen voldoende meenemen als je zelf nauwelijks weet wat er gaat gebeuren?

Doelstelling

In deze training leer jij zelf weer stuur te zetten op je eigen leven en leer je hoe je anderen kunt begeleiden in een veranderingstraject.

Bedoeld voor:

  • Leidinggevenden
  • Projectmanagers
  • Consultants

Je werkt in de training aan:

  • Het effectief omgaan met veranderingen
  • Bewustwording van eigen gedrag en het effect daarvan op anderen
  • Bewustwording van waar jij staat en waar je voor wilt staan

Raakt de volgende competenties:

Autonoom, ontwikkelgericht, besluitvaardig, coachend, klantgericht, flexibel, ondernemend, leidinggevend, samenwerkend, integer, motiverend.

Inhoud training

Aan de hand van een gestructureerd onderzoek en uitgewerkt in praktische stappen wordt duidelijk waar jij staat in de verandering, wat jouw ontwikkelvraag is en welke acties voor jou aan de orde zijn om te nemen. Dit doe je deels door kennisoverdracht (inhoud) maar grotendeels door ervaringen, proces- en praktijkgericht, te delen en op te doen. Via een hanteerbaar model, door te coachen en gecoacht te worden en het geven en krijgen van feedback krijg je zicht op de bijzondere werking van coachen en samenwerken op een zelfsturende manier.

Praktische informatie

Persoonlijke intake
Duur: 4 dagen
Blok 1 duurt 2 dagen
Blok 2 is een terugkomdag
Blok 3 is een terugkomdag
Doorlooptijd: 3-4 maanden.

Aantal deelnemers: maximaal 9

De training Leidinggeven in Veranderingstrajecten wordt, afhankelijk van de aanmeldingen meerdere keren per jaar aangeboden