Krijg jij wel eens commentaar op jouw gedrag en staat dit als aandachtspunt in jouw beoordelingscyclus? Het is vaak lastig om je eigen uitstraling te kennen en om bewust invloed uit te oefenen op de relatie in je (werk)omgeving.

Doelstelling

In deze training word je je bewust van jouw aandeel in de (werk)relatie en leer je vanuit je eigen kracht samen te werken.

Bedoeld voor:

Iedereen die in een organisatie zit en zijn/haar eigen effectiviteit wil verbeteren.

Je werkt in de training aan:

Bewustzijn van je eigen gedrag en het effect dat het heeft op jouw functioneren in relatie tot je omgeving.
Verbetering van jouw interactie met anderen. Je persoonlijke ontwikkeling en zodoende boek je betere resultaten in je werk. Je stuurt (pro)actief op wat je zélf belangrijk vindt waarbij het organisatiebelang niet vergeten wordt.

Raakt de volgende competenties:

Autonoom, ontwikkelgericht, besluitvaardig, coachend, klantgericht, flexibel, ondernemend.

Inhoud training

In deze training werk je, door middel van een ervaringsgerichte aanpak en uitgewerkt in praktische stappen, aan die aspecten in jezelf die effectiviteit in de weg staan. Vanuit jouw eigen werkzaamheden en ervaring ontdek je waarom je doet wat je doet en waar dat effectief werken in de weg zit. Je zet zelf (pro-)actief stuur op wat je wilt ontwikkelen en past dat direct toe in de praktijk. Op de eerste trainingsdag wordt je gespiegeld door ‘het paard’. Tijdens de training kun je nieuw gedrag met professionele trainingsacteurs al in een veilige omgeving in de praktijk brengen.

Algemene informatie

Het begint met een persoonlijk intakegesprek op basis van afspraken die je met je leidinggevende hebt gemaakt over jouw ontwikkeling. Na het intakegesprek volgen twee trainingsdagen, met een tussenperiode van zes weken. De training sluit af met een laatste trainingsdag met daarin onder andere evaluatie en borging. Dit komt totaal op 3 trainingsdagen.

Aantal deelnemers: maximaal 9

De training wordt zowel vanuit open inschrijving als in-company gegeven. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt deze training meerdere malen per jaar aangeboden