Teamcoaching

Voor mensen in organisaties is het team/ de groep waarin men werkt, een belangrijke sociale omgeving. Deze groep heeft een grote invloed op het gedrag van de teamleden. Er is een grote wederzijdse afhankelijkheid als het gaat om het bereiken van taakdoelen, het verschaffen van veiligheid, identiteit, betekenisgeving, vriendschap en waardering. In groepen ontstaat in fasen een structuur waarbinnen de leden vanuit patronen en relaties samen werken.

Aanleiding voor coachen

Binnen de verschillende ontwikkelingsfasen van een team kunnen er verschillende oorzaken zijn voor bijvoorbeeld het stagneren van de samenwerking, het oplopen van een gespannen sfeer of onderlinge confrontaties.


Intake

In een intakegesprek met de opdrachtgever onderzoeken we de aanleiding en afhankelijk van het doel van de coaching stel ik teamsessies met een bepaalde werkvorm voor.

Verschillende doelstellingen

Kennismaken
Gezamenlijke visie ontwikkelen
Individuele kwaliteiten optimaal benutten in team
Samenwerking bevorderen
Onrust in team wegnemen
Gevoel van (on)veiligheid bespreekbaar maken
Bevorderen communicatie met de klant

Mogelijke Thema’s

Visie – gezamenlijk doel
Bedrijfswaarden versus persoonlijke waarden
Invulling rollen / werkwijze team
Positionering ten opzichte van elkaar
Gezamenlijke – tegenstrijdige belangen

Aanpak

Als facilitator, externe begeleider, spiegel ik het team met verschillende werkvormen en ontstaat er vanuit ieder teamlid bewustzijn op zijn/haar bijdrage in het groepsproces. Vanuit het inzicht ontstaat beweging met kleine concrete stappen naar een realistisch toekomstperspectief. We oefenen ervaringsgericht met praktische handvatten op gedrag- en communicatieniveau.


Resultaat

Bewustwording van de huidige manieren van communiceren;
Ruimte en oefening om kleine stappen te zetten in ieders eigen ontwikkeling in communicatie naar anderen, bijvoorbeeld klanten en collega’s;
Het vergroten en het inzetten van elkaars ondersteunende kwaliteiten.

Kosten

Door maatwerk is vooraf geen indicatie te geven. In overleg met de opdrachtgever maken we een passende opdracht.