Mediation

Voor mensen in organisaties is ‘samen’ werken vaak geen vrije keuze maar opgelegd door de organisatiestructuur. In je werkomgeving vind je mensen waar het mee “clickt”, die werken vanuit dezelfde normen en waarden, en mensen die je lijken tegen te werken. Mensen die gelijkwaardig met je werken en mensen die vanuit macht dingen van je gedaan willen krijgen.

Aanleiding

Loop jij aan tegen ‘tegen’ werking? En lijkt het of de samenwerking vertroebeld wordt door in het verleden opgebouwde frustraties die een constructieve manier van werken in de weg staat?

Intake

In een gesprek met jou en/of leidinggevende onderzoeken we de oorzaak van de moeizame samenwerking.

Aanpak

In een mediationgesprek zullen je collega en jij met behulp van mij, als mediator, de ruimte krijgen om zaken uit te spreken naar elkaar om de dilemma’s te doorbreken en een doorstart te genereren. In dit gesprek zullen jij en je collega de huidige situatie als uitgangspunt nemen om issues die in het verleden hebben gespeeld aan de orde te stellen om aan een gelijkwaardige relatie van de betrokken partijen te gaan werken. Hierdoor zal het mogelijk worden om het verleden af te sluiten. Vanuit een wilsovertuiging van alle partijen voor een gelijkwaardige samenwerking kan vervolgens een constructieve stap gezet worden met duidelijke afspraken voor de toekomst.

Mediationgesprek

Dit gesprek duurt ± 2 uur. Het kan het beste op een locatie gehouden worden waar beide partijen niet hun werkplek hebben. Na verloop van een maand houden we in een volgend gesprek van ± 1 uur een evaluatie om te verifiëren of het resultaat het vertrouwen heeft van alle partijen dat de samenwerking positief is vlotgetrokken.