Artikel Paardencoaching

Voor de nieuwsbrief “Forum” van de Landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching (LVSC), heb ik in oktober 2009, nummer 4, onder methoden en technieken het volgende artikel geschreven over Paardencoaching. www.lvsc.eu

Paardencoaching

Mijn passie in dit werk komt met name voort uit de energie die vrijkomt als mensen in beweging komen en hun innerlijke kracht/authentiek leiderschap durven te gaan leven. Het werken met paarden betekent voor mij een perfecte liefdevolle ‘samen’werking!

Paardencoaching of paarden spiegelen wordt steeds bekender in coachingland. Het voorgehouden krijgen van een spiegel door een paard is een wonderbaarlijke en indringende ervaring. Ze laten zien hoe jij je voelt, gedraagt en omgaat met jezelf en de anderen uit “de kudde”.
Waarom paardencoaching

Paarden kunnen alleen maar laten zien wat ze voelen en doen dat in dienst van het geheel. Ze hebben er geen oordeel over. Je ervaart in het contact de zuiverheid. Deze puurheid die je als deelnemer in heel je wezen voelt, maakt dat je er niet om heen kunt. Het is zoals het is in het hier en nu. Niet goed, niet fout, maar zo is het!

Hoe werkt het

Paarden zijn nog altijd prooidieren en dus erg kwetsbaar. Hun hoogste prioriteit is overleven en hun voornaamste redmiddel tegenover roofdieren is vluchten. Ook al leven en werken ze al heel lang samen met mensen. Het blijven vluchtdieren. Velen van ons kennen de ervaring dat het paard van uit het niets weg kan schieten, terwijl jij geen idee hebt waarom dat gebeurt.

Om paardencoaching te begrijpen, moet je de essentiële verschillen kennen tussen paarden en mensen en bereid zijn door de ogen van een paard te kijken. De belangrijkste verschillen: Een mens is een rover/jager, een paard een prooidier. Mensen gaan in een rechte lijn op hun doel af, denken in functies en zingeving en beleven het leven als iets chronologisch waarbij ‘nu’ door ‘gisteren’ ontstaat en ‘morgen’ door ‘vandaag’. Paarden echter houden er een onbewust holistisch wereldbeeld op na, ze zijn een deel van de kudde en zijn altijd in het ‘hier’ en ‘nu’.

Zij denken vanuit ‘wij’ en dat is prachtig te gebruiken bij leiderschapsontwikkeling en coaching van teams en individuen. Een paard zoekt als het ware leiding in zijn groep, opdat uiteindelijk een ordening in de kudde ontstaat die het geheel van de groep het meest dient. In een paardensessie krijgen de deelnemers feitelijk de opdracht een minikudde te vormen met het paard. Geconfronteerd met een deelnemer zal een paard zich onmiddellijk afvragen: “Wil ik me verbinden met deze persoon? En wat is zijn plek en wat is mijn plek in het geheel? Kortom welke ordening is het best voor de kudde?”

Paarden lezen de deelnemer aan de hand van zijn lichaamstaal en verbinden dat met wat ze voelen. Dus klopt het wat de deelnemer aan de buitenkant laat zien met datgene wat zich binnen in hem/haar afspeelt aan gevoelens. Met andere woorden zijn binnen en buiten congruent met elkaar.

Wanneer bij de deelnemer afweermechanismen actief zijn, zal het paard onduidelijkheid ervaren.

Een deelnemer die zichzelf bijvoorbeeld presenteert als een duidelijk en stevig persoon, maar diep in zijn hart het lastig vindt om duidelijk grenzen aan te geven in zijn relaties met anderen, zal daarmee onmiddellijk geconfronteerd worden door het paard. Het paard zal bijvoorbeeld steeds de persoonlijke ruimte van de deelnemer binnenstappen. Dit om duidelijkheid te krijgen over de grenzen tussen paard en mens. Vaak gaat het om een discrepantie tussen bewuste en onbewuste gevoelens of zelfbeelden.

Verschillende niveaus

  • Gedragsniveau: De paardencoach focust zich op het gedrag/handelen van de deelnemer en ziet welk effect dat heeft op het handelen van het paard. Dit benoemt de coach.
  • Intra psychisch: De paardencoach verkrijgt door het ‘lezen’ van het paard en het stellen van vragen informatie over datgene wat de deelnemer innerlijk uitsluit / afweert. Hiermee ontstaat bewustzijn op datgene wat soms nog in het onderbewuste is bij de deelnemer. De deelnemer staat dus oog in oog met een gedeelte van zichzelf dat hij liever (nog) niet in de ogen kijkt.
  • Systemisch: De paardencoach werkt met het principe van systemisch werken. Wie of wat wordt uitgesloten? Hoe zit het met de balans tussen geven en nemen? En klopt de ordening? Het paard representeert iets of iemand uit het systeem van herkomst (familie) of gericht op organisatie het organisatiesysteem. Met deze aanpak ontstaat hetzelfde effect als bij een opstelling: de uitkomst in de sessie werkt door in de helende ziel van de deelnemer.

Tot slot

Ik begeleid als paardencoach cliënten en teams. Ook werk ik samen met opleiders en coaches in deze dynamische vorm van coaching bij hun cliënten en teams.
Voor meer informatie nodig ik je graag uit om contact op te nemen met mij: Coby van Beets-van der Hoeff. Mijn telefoonnummer: 06-51618202. Mijn mailadres: info@kifungo.nl Mijn website: www.kifungo.nl

Bronnen:
Artikel “Paardenfluisteren” van Ruud Knaapen uit Controlboek Glazen huis.
Artikel “Paarden laten zien wie je bent” uit Happinez (nr 4-2008)
Systemisch werken, Phoenix Opleidingen

Download hier het artikel

Comments are closed.